2018-08-13

Wszystkie kategorie i opłaty

Kategorie turnieju (decyduje data urodzenia):

I indywidualna: dzieci do 9 lat (prezentacja technik: kirikaeshi i uchikomi).
II indywidualna: dzieci 10-12 lat (shiai). 
III indywidualna: juniorzy 13-15 lat (shiai). 

IV 1st Junior Team Cup (drużyna 3-osobowa: dzieci + juniorzy). 

V indywidualna mężczyźni i kobiety (wiek 16+ ) / kyu. Czterech najlepszych zawodników startujących w kategorii kyu automatycznie jest promowana do kategorii dan.
VI indywidualna mężczyźni (16+) dan.
VII indywidualna kobiety (16+) dan.
VIII drużynowa 3-osobowa dorośli (mieszana, wiek 16+). Łączny wiek wszystkich zawodników w jednej drużynie nie może wynosić mniej niż 80 lat – ustalane według roczników. 


OPŁATY:

Opłata za zgrupowanie: 80 zł płatne przelewem / 100 zł płatne gotówką.

Opłata za turniej indywidualny: 80 zł płatne przelewem / 100 zł płatne gotówką.
Opłata za turniej drużynowy: 40 zł od osoby, płatne przelewem / 50 zł płatne gotówką.
* Dzieci i juniorzy mogą brać udział w turnieju drużynowym uiszczając opłatę tylko za turniej indywidualny.

Opłata za zgrupowanie plus turniej indywidualny: 100 zł płatne przelewem / 120 zł płatne gotówką
Opłata za zgrupowanie plus turniej indywidualny plus turniej drużynowy: 120 zł płatne przelewem / 140 zł płatne gotówką.
Opłata za zgrupowanie plus turniej drużynowy: 100 zł płatne przelewem / 120 zł płatne gotówką
* Dzieci i juniorzy mogą brać udział w turnieju drużynowym płacąc opłatę tylko za turniej indywidualny.

Katering 1 dzień: 17 zł
Katering 2 dni:  34 zł
Sayonara Party: 20 zł
 

Wpłaty na konto:

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Konto bankowe (PLN): BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz za co dokładnie uiszczana jest opłata.