11 sierpnia 2013

Fundacja NAMI rozpoczęła cykl niedzielnych pokazów kendo i kaligrafii japońskiej połączonych z warsztatami w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu.