24 stycznia 2016

W niedzielę 24 stycznia nasi zawodnicy mieli możliwość przystąpić do egzaminów na stopnie uczniowskie, które zostały zorganizowane w 9 LO przy ulicy Piotra Skargi.
Komisja egzaminacyjna w składzie: Maciej Murzyniec (5 dan), Julian Górski (3 dan), Jerzy Nawrot (3 dan) pozytywnie oceniła 29 zawodników na 32 które przystąpiły do egzaminu.
Jest to duży sukces naszego klubu, świadczący o stale rosnącym poziomie wyszkolenia.