2016-11-30

KENDO

Kendo 剣道 czyli Droga Miecza to Japońska sztuka i sport walki wywodzący się z szermierki stosowanej przez średniowiecznych samurajów.

Ideologia kendo w dzisiejszych czasach skupia się na kształtowaniu ciała oraz umysły przy wykorzystaniu spuścizny po samurajach:

„Idea Kendo polega na zdyscyplinowaniu ludzkiego charakteru poprzez zastosowanie zasad Katany (miecza)”

„Celem praktykowania Kendo jest: aby kształtować umysł i ciało, aby kultywować energicznego ducha i poprzez prawidłowe i sztywne szkolenie, aby dążyć do poprawy w sztuce Kendo, aby utrzymać szacunek ludzkiej uprzejmości i honoru, aby współpracować z innymi ze szczerością i zawsze dążyć do kultywacji siebie. Dzięki temu będzie można: kochać swój kraj i społeczeństwo, przyczynić się do rozwoju kultury i promować pokój i dobrobyt wśród wszystkich narodów”

(All Japan Kendo Federation 1975)

 

Zawody sportowe w kendo obejmują walki prowadzone wyłącznie przy użyciu mieczy bambusowych shinai. Celem walki jest trafienie przeciwnika w jedno z miejsc przewidzianych regulaminem. Obszarami ataku dozwolonymi w kendo są chronione strefy ciała. Nazwy punktowanych trafień związane są z nazwami tych stref:

  • men-uchi – cięcie w środek głowy oraz w prawą i lewą skroń
  • do-uchi – cięcie w prawy lub lewy bok napierśnika
  • kote-uchi – cięcie w prawe przedramię; w lewe – tylko w szczególnych przypadkach
  • tsuki – pchnięcie w osłonę gardła
  • punkty ataku – datotsu-bui

Kryteria wymagane do zaliczenia trafienia jako yuko-datotsu i przyznanie zawodnikowi punktu ippon są określone przez regulamin; każde trafienie jest dokładnie oceniane przez zespół złożony z trzech sędziów pola walki, a o przyznaniu punktu ippon decyduje spełnienie tych kryteriów. W szczególnych przypadkach punkt wcześniej zaliczony zawodnikowi może zostać odwołany: torikeshi. Nie przyznawane są punkty w sytuacji, gdy obydwaj zawodnicy zadają trafienia jednocześnie (ai-uchi), nawet jeśli są one poprawne pod każdym innym względem. Zawodnikowi można przyznać punkt na skutek popełnienia przez jego przeciwnika dwóch przewinień – hansoku. Szczegółowe przepisy odnośnie wymogów stawianych zawodnikom oraz sposób ich oceny przez sędziów shinpan są opisane szczegółowo w „Regulaminie zawodów kendo oraz zasad sędziowania”.

(kendo.pl)