2016-11-30

KENDO

Kendo (Droga Miecza), jest współczesną dyscypliną sportu i jednocześnie sztuką walki sięgającą swymi korzeniami okresu średniowiecznej Japonii.
Stanowi jedną z najstarszych oraz najbardziej tradycyjnych sztuk walki.

Celem treningu, oprócz aspektów sportowych jest dążenie do ćwiczenia umysłu i ciała, oraz rozwoju osobowości ćwiczącego.

Kendo, podobnie jak szermierka europejska pozwala praktykować walkę w bardzo dynamiczny sposób, nie narażając siebie i współćwiczących na niebezpieczeństwo kontuzji. Możliwość bezpiecznego ćwiczenia zapewnia specjalnie zaprojektowany sprzęt treningowy: bambusowy miecz i zbroja ochronna.

Kendo na świecie praktykuje ok. 6 mln. ludzi, z czego 3,5 mln. poza granicami Japonii, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kendo jest dyscypliną sportu, którą z powodzeniem mogą praktykować ludzie niezależnie od wieku, sprawności fizycznej lub płci. W samej Japonii kendo jest często przedmiotem obowiązkowym na lekcjach WF w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Uczy dzieci dyscypliny, respektu dla starszych oraz szacunku do rówieśników.