2020-08-29

Opłaty

 

Miesięczna opłata  za treningi dla wszystkich wynosi:

100 zł  

W ramach miesięcznej opłaty klub pokrywa ubezpieczenie zawodnika w ramach polisy NNW PZU Sport
 
 
Opłaty uiszczamy przelewem z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto:
 
Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI
 
ul. Przelot 7 
 
53-153 Wrocław
 
nr konta: BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980

 

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Imię i Nazwisko / miesiąc i rok za który płacisz / „opłata za treningi kendo”