Klub

Ryu

Shin

Kai

Klub Ryushinkai Kendo został powołany przez Fundację przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, w celach szerzenia kultury Japonii poprzez prowadzenie zajęć sportowych z japońskiej szermierki kendo. Klub działa nieprzerwanie od 2013 roku prowadząc zajęcia z kendo, organizując turnieje rangi krajowej i międzynarodowej, zgrupowania oraz propagując budo podczas licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

nasze sukcesy

2024: 2023: 2022: 2021: 2020: 2019: 2018: 2017: 2016: 2015: 2014: