Grafik

Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci od 12 roku życia.

Ze względu na wyjazd szkoleniowy instruktorów klubu do Japonii, nabór we wrześniu jest zawieszony. Wszystkich chętnych zapraszamy od paźdzernika.

Treningi we rześniu

Poniedziałek

17:30 – 20:00

ZSE-O, Drukarska 50

Piątek

17:30 – 20:00

ZSE-O, Drukarska 50

(Pierwsza godzina przeznaczona jest dla osób nowych oraz początkujących)

Drukarska 50

Przed przyjściem na swój pierwszy trening skontaktuj się z instruktorem:

Dominik Popiel/ tel. +48 661 470 966 /


Opłaty

Miesięczna opłata za treningi dla wszystkich wynosi 120 zł

W ramach miesięcznej opłaty klub pokrywa ubezpieczenie zawodnika w ramach polisy NNW PZU Sport.

Opłaty uiszczamy przelewem z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

ul. Przelot 7 53-153 Wrocław

konta: BANK BNP 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Imię i Nazwisko / miesiąc i rok za który płacisz / „opłata za treningi kendo”