Opłaty

Opłaty za treningi dzilą się na dwie formy: kwartalna oraz miesięczna. Forma opłaty jest dowolna, ustalana osobiście z prowadzącym.

  • Miesięczna - 150 zł - miesiąc treningów, niezależnie od ilości treningów w których weźmie się udział
  • Kwartalna - 360 zł - trzy miesiące treinngów, niezależnie od ilości treningów w których weźmie się udział

W ramach opłaty klub pokrywa ubezpieczenie zawodnika w ramach polisy NNW PZU Sport.

Opłaty uiszczamy przelewem z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

ul. Przelot 7 53-153 Wrocław

konta: BANK BNP 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Imię i Nazwisko / miesiąc i rok za który płacisz / „opłata za treningi kendo”